DE ANDERE TOEKOMST

De uitvaart is al enige tijd achter de rug, het wordt stiller om je heen. De toekomst die je

voor ogen had bestaat niet meer, maar dat betekent niet dat er geen toekomst meer is.‎

Het is alleen een andere toekomst. ‎


Het team dat jullie samen vormden is uit elkaar gehaald. Taken zullen opnieuw verdeeld moeten worden en ook de dagindeling krijgt een andere agenda. Of gaat u vanaf nu alles zelf en alleen ‎doen? Wij begeleiden u nieuwe paden te bewandelen en het levensritme weer terug te vinden.‎


Om uw nieuwe levenssituatie volledig en gestructureerd in beeld te brengen, werken wij met het Nabestaandenkompas. Aan de hand van dit model onderzoeken wij per rubriek de verschillende aandachtsgebieden en hun prioriteiten.  ‎


Met de uitkomst van dit onderzoek gaan we vervolgens samen aan de slag. Dat kunnen

meerdere onderwerpen zijn, maar het kan ook over slechts één thema gaan.‎ We bepalen samen de doelen en zetten samen de koers uit.‎


In de NabestaandenzorgKompasKaart die u via de contactpagina kunt opvragen, worden alle aandachtsgebieden per rubriek weergegeven. Een volledige uitwerking van deze kaart maakt standaard onderdeel uit van het PERSOONLIJK NABESTAANDENDOSSIER.


Kosten

In de fase De Andere Toekomst werken wij op uurbasis tegen een tarief van € 39,50. ‎

Bij projecten met een duidelijk einddoel kunnen we op verzoek ook een offerte uitbrengen.