HET NADEREND AFSCHEID

Onder het naderend afscheid verstaan wij twee verschillende momenten van afscheid nemen. ‎Het afscheid dat in de laatste weken nadert als gevolg van ouderdom of het einde van ziekteproces. Of het afscheid in de zin van de uitvaartceremonie die nog moet gaan plaatsvinden. ‎


De laatste weken

Hoe pijnlijk deze periode ook is, je hebt nog de kans om afscheid van elkaar te nemen.‎

Een moment om stil te staan bij later, ook dat is zorgen voor elkaar.‎


We kunnen u in deze periode bijstaan om gesprekken te begeleiden, waarbij we ook persoonlijke en gevoelige onderwerpen niet uit de weg hoeven gaan.

Wie zou uw partner bijvoorbeeld nog ‎graag willen spreken en met welke boodschap?

Maar ook vragen over; Uw financiële situatie als u ‎alleen komt te staan, de inhoud van het levenstestament of bijzondere wensen rondom de uitvaart.‎


Als onafhankelijke gesprekspartner zien we er op toe dat alle belangrijke vragen op tafel komen,‎ zodat u later niet met twijfels en vragen achter blijft.‎


De uitvaartceremonie

Een uitvaartceremonie zelf is niet alleen een moment van afscheid nemen. Het is ook het moment om stil te staan bij het levensverhaal van je partner en de herinneringen die geboren gaan worden. ‎


Maar, hoe oneervol het ook klinkt, het organiseren van een uitvaart draait vooral om het in hoog tempo nemen van vele beslissingen. Beslissingen die niet alleen zakelijk van aard zijn. Zo zullen ‎tijdens het voorbereiden van een persoonlijke en bijzondere uitvaart juist vele creatieve besluiten genomen moeten worden.‎


In de NabestaandenKompasKaart die u via de contactpagina kunt opvragen, staat in de  ‎rubriek Laatste Wens een overzicht van mogelijke aandachtspunten die aan een uitvaartdienst verbonden zijn. In de uitvoering van al deze onderwerpen kunnen wij u bijstaan, al dan niet in samenwerking met een uitvaartondernemer.‎


Kosten

Zowel voor de gesprekken tijdens het einde van een ziekteproces als in de begeleiding van de ‎uitvaart werken wij op uurbasis tegen een tarief ad € 39,50‎.