4 FASEN IN NABESTAAN

HET NADEREND AFSCHEID

Onder het naderend afscheid verstaan wij twee verschillende momenten van afscheid nemen. ‎Het afscheid dat in de laatste weken nadert als gevolg van ouderdom of het einde van ziekteproces. Of het afscheid in de zin van de uitvaartceremonie die nog moet gaan plaatsvinden. ‎


De laatste weken

Hoe pijnlijk deze periode ook is, je hebt nog de kans om afscheid van elkaar te nemen.‎

Een moment om stil te staan bij later, ook dat is zorgen voor elkaar.‎


We kunnen u in deze periode bijstaan om gesprekken te begeleiden, waarbij we ook persoonlijke en gevoelige onderwerpen niet uit de weg hoeven gaan.

Wie zou uw partner bijvoorbeeld nog ‎graag willen spreken en met welke boodschap?

Maar ook vragen over; Uw financiële situatie als u ‎alleen komt te staan, de inhoud van het levenstestament of bijzondere wensen rondom de uitvaart.‎


Als onafhankelijke gesprekspartner zien we er op toe dat alle belangrijke vragen op tafel komen,‎ zodat u later niet met twijfels en vragen achter blijft.‎


De uitvaartceremonie

Een uitvaartceremonie zelf is niet alleen een moment van afscheid nemen. Het is ook het moment om stil te staan bij het levensverhaal van je partner en de herinneringen die geboren gaan worden. ‎


Maar, hoe oneervol het ook klinkt, het organiseren van een uitvaart draait vooral om het in hoog tempo nemen van vele beslissingen. Beslissingen die niet alleen zakelijk van aard zijn. Zo zullen ‎tijdens het voorbereiden van een persoonlijke en bijzondere uitvaart juist vele creatieve besluiten genomen moeten worden.‎


In de NabestaandenKompasKaart, die u via de contactpagina kunt opvragen, staat in de ‎rubriek Laatste Wens een overzicht van mogelijke aandachtspunten die aan een uitvaartdienst verbonden zijn. In de uitvoering van al deze onderwerpen kunnen wij u bijstaan, al dan niet in samenwerking met een uitvaartondernemer.‎


Kosten

Zowel voor de gesprekken tijdens het einde van een ziekteproces als in de begeleiding van de ‎uitvaart werken wij op uurbasis tegen een tarief ad € 39,50‎.

DE ANDERE TOEKOMST

De uitvaart is al enige tijd achter de rug, het wordt stiller om je heen. De toekomst die je

voor ogen had bestaat niet meer, maar dat betekent niet dat er geen toekomst meer is.‎

Het is alleen een andere toekomst. ‎


Het team dat jullie samen vormden is uit elkaar gehaald. Taken zullen opnieuw verdeeld moeten worden en ook de dagindeling krijgt een andere agenda. Of gaat u vanaf nu alles zelf en alleen ‎doen? Wij begeleiden u nieuwe paden te bewandelen en het levensritme weer terug te vinden.‎


Om uw nieuwe levenssituatie volledig en gestructureerd in beeld te brengen, werken wij met het Nabestaandenkompas. Aan de hand van dit model onderzoeken wij per rubriek de verschillende aandachtsgebieden en hun prioriteiten.  ‎


Met de uitkomst van dit onderzoek gaan we vervolgens samen aan de slag. Dat kunnen

meerdere onderwerpen zijn, maar het kan ook over slechts één thema gaan.‎ We bepalen samen de doelen en zetten samen de koers uit.‎


In de NabestaandenzorgKompasKaart die u via de contactpagina kunt opvragen, worden alle aandachtsgebieden per rubriek weergegeven. Een volledige uitwerking van deze kaart maakt standaard onderdeel uit van het PERSOONLIJK NABESTAANDENDOSSIER.‎


Kosten

In de fase De Andere Toekomst werken wij op uurbasis tegen een tarief van € 39,50.‎

Bij projecten met een duidelijk einddoel kunnen we op verzoek ook een offerte uitbrengen.

EMOTIE EN ZAKELIJKE AFWIKKELING

De uitvaart heeft net plaatsgevonden, alles is nog zo onwerkelijk. Verdriet delen en mensen om je heen die luisteren, zijn de enige behoeften die je hebt.‎


Aandacht voor uw emotie en u afschermen voor alle zakelijke beslommeringen, dat staat voor ons in de komende twee maanden centraal. De regie over alle administratieve, financiële en ‎juridische zaken nemen wij in handen. Maar ook de huishoudelijke taken worden door ons ‎gecoördineerd. We gaan planmatig en doortastend te werk en alles wordt schriftelijk vastgelegd.‎


Wat wij voor u gaan regelen in deze 2 maanden:


 • Intensieve service ook buiten kantooruren, spin-in-het-web-functie.‎


 • Planning weekagenda en huishoudelijke hulp waaronder maaltijden- en boodschappenservice.‎


 • Financiële en praktische afwikkeling van uitvaart in samenspraak met de ‎uitvaartorganisatie/verzekering.‎


 • Analyse van totale financiële administratie en omzetten/ aanpassen van alle lopende contracten ‎en overeenkomsten.‎


 • In gesprek met Notaris en Bank inzake afwikkeling testament en actuele vermogensstatus.‎


 • In gesprek met bestaande en nieuwe zorgaanbieders afhankelijk van uw gezondheidshistorie.‎


 • Beantwoorden van alle vragen en onduidelijkheden waarmee u in deze periode geconfronteerd ‎wordt.

Kosten

Voor deze periode van 2 maanden ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte met een vaste totaalprijs.‎ Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Deze prijs is inclusief alle huisbezoeken, kantooruren, ‎materiaal- en reiskosten.

DE NIEUWE WONING

Dit thema kan onvoorzien snel op de agenda komen. Het zich niet meer veilig voelen in de ‎

huidige woning is hier de belangrijkste reden van. ‎

Maar ook een onverwacht snelle achteruitgang in gezondheid is dikwijls de oorzaak.‎


Om u een indruk te geven van onze dienstverlening in deze fase, benoemen we per situatie een aantal specifieke taken. Van verkoop boerenhoeve tot verhuizing naar huurwoning, ‎zorginstelling of een nieuwbouw koopappartement:

Wij regelen het hele traject, van Adverteren tot Zorgbehandelplan.‎
Kosten

Voor de fase De Nieuwe Woning wordt vrijblijvend een gedetailleerde offerte opgemaakt.‎

Verkoop eigen woning :‎

 • Adverteren via verkoopmakelaar‎
 • Beoordelen Voorlopig Verkoopcontract‎   
 • Woning leeg ‎opleveren


Aankoop nieuwe woning :

 • Begeleiden prijsonderhandelingen
 • Afsluiten nieuwe financiering   
 • Bouwoverleg aannemer ‎


Verhuizen naar huurwoning :

 • Inschrijven woningbouwverenigingen
 • ‎Huurtoeslag aanvragen ‎‎
 • Inrichten en stofferen nieuwe woning


Verhuizen naar zorginstelling :

 • Aanvraag WLZ-indicatie bij CIZ
 • Administratieve verhuizing
 • Evalueren ‎Zorgbehandelplan