DE ANDERE TOEKOMST

DE ANDERE TOEKOMST

De impact van het verlies van je partner lijkt in deze fase pas echt te landen.

De hectiek om je heen lost op en de stiltes confronteren je met de onomkeerbare gevolgen.


Het leven dat jullie samen leefden is niet meer dan herinneringen,

de toekomst die jullie voor ogen hadden komt niet meer.

Dat betekent niet dat er geen toekomst meer voor je is, het is alleen een andere toekomst. ‎


Een toekomst die vele nieuwe vragen voor je met zich mee zal brengen. Vragen die in het verleden werden opgepakt door je partner. Naar welke energiemaatschappij moeten we oversluiten, hebben we recht op een kindgebonden budget en wat is de nominale hypotheekschuld op ons huis?

Maar ook "nieuwe" vragen. Vragen over onderwerpen die helemaal niet aan de orde kwamen in jullie oude leven. Kan ik nog wel in ons huis blijven wonen, heb ik recht hebt op een nabestaanden(pensioen)uitkering en hoeveel gaat de overlijdensrisicoverkering uitkeren?


In de zoektocht naar antwoorden zul je allerlei mensen ontmoeten die je op weg willen helpen. Vriend, neefje van, collega, je loodgieter, de buurman die je tegen het lijf loopt in de supermarkt, allemaal hebben ze het goed met je voor.

Maar hoe spijtig ook (achteraf) te moeten vaststellen, de goed bedoelde tips en adviezen bieden in de praktijk vaak niet de ware oplossing. Schoenmaker blijf bij je .................

Het leven weer op de rails krijgen, van iemand die zijn partner (geestelijk) verloren heeft en zich geen raad weet in het administratief oerwoud, vergt deskundigheid en daadkrachtig optreden. Volledige inzage in het financiële huishouden is daarbij een belangrijke voorwaarde. Een onvolledig inzicht leidt tot een onvolledige oplossing.


Om de nieuwe levenssituatie volledig en gestructureerd in beeld te brengen, werken wij met een NabestaandenKompas. Met dit interviewmodel bepalen we samen de verschillende aandachtsgebieden en hun prioriteiten. Vervolgens gaan we met de uitkomsten samen aan de slag. We spreken duidelijk af wie welke taken op zich neemt.


Uit de praktijk leren we dat 80% van de cliënten de regie in onze handen legt!

Dat betekend dat wij de kar trekken, een centrale positie naar alle overige (dienstverlenende) partijen innemen en de voortgang in alle lopende zaken bewaken en bijsturen. Vanzelfsprekend gaan wij hier vanuit ons beroepsgeheim discreet te werk.


Samen bouwen we aan een nieuwe start, leggen we een solide en betrouwbaar fundament voor die andere toekomst.