En dan opeens is niets meer zoals het was

  MENU

Moet je alleen verder, de dag van morgen wacht op niemand

Nabestaandenzorg Limburg

uw toekomst in vertrouwde handen


ONZE DIENSTVERLENING


ONZE VISIE

Het overlijden van je partner is een van de meest aangrijpende gebeurtenissen in het leven. ‎Je wordt geconfronteerd met een groot verlies en vanaf dat moment moet er een berg aan ‎beslissingen genomen worden. ‎De uitvaart volgt snel en gaat als een film aan je voorbij.

Als dan na enkele weken de meeste ‎zakelijke formaliteiten zijn afgehandeld en iedereen weer zijn eigen weg gaat, ‎kom je tot het besef: ...... vanaf nu sta ik er helemaal alleen voor.‎


Nabestaandenzorg Limburg onderkent de tegenslag en de ingrijpende gevolgen van het ‎verliezen van je partner. Om nabestaanden in alle omstandigheden en vragen bij te kunnen staan, ‎werken wij volgens het NabestaandenKompas. Een werkwijze zelf door ons ontwikkeld en gebaseerd op een brede praktijkervaring sinds 2012. ‎


In het NabestaandenKompas staat het belang van onze cliënt centraal en overzien we alle fasen in nabestaan. In onze werkwijze gaan we niet vanzelfsprekend uit van de zelfredzaamheid van onze ‎cliënten. Wij kunnen een begeleidende functie innemen, maar afhankelijk van de omgeving, kunnen ook een volledige regierol vervullen. Dan trekken wij de kar in de meest brede zin van betekenis.


Voor mensen met een beperkte familie- of kennissenkring is het programma van Nabestaandenzorg Limburg de basis voor een stabiele toekomst.‎

DE KENNISMAKING

Wanneer u CONTACT opneemt komen wij bij u langs voor een kennismakingsgesprek.‎ Belangrijkste doel van dit gesprek is om te voelen of het tussen ons klikt en u bereid bent ons in vertrouwen te nemen.‎


Wij luisteren naar uw verhaal en alle mogelijke vragen die u ongerust maken. Vormen ons een totaalbeeld over uw situatie en leggen duidelijk uit hoe wij u graag zouden willen begeleiden. ‎Vanzelfsprekend mogen er ook andere dierbaren/ ondersteuners bij het gesprek aanwezig zijn.‎ We vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt.


Aan het gesprek zitten geen kosten of verplichtingen, geheel vrijblijvend dus!

DE 4 FASEN IN NABESTAAN

Onze diensteverlening hoeft niet pas te beginnen na overlijden. Bij een ziekteproces kunnen we ook in de weken voorafgaand aan het afscheid een ondersteunende rol bieden. Waarom zou je ‎nabestaanden achterlaten met vragen en twijfels, als deze bij leven nog beantwoord kunnen ‎worden? 

HET NADEREND AFSCHEID beschrijft de rol die we in de fase voor het overlijden en in het begeleiden van de uitvaart kunnen vervullen.‎


Vrijwel daags na de uitvaart eisen tal van praktische en financiële onderwerpen hun aandacht.‎ Echter is het voor nabestaanden nagenoeg onmogelijk in deze periode de regie in handen te ‎houden en zaken correct af te handelen. ‎

EMOTIE EN ZAKELIJKE AFWIKKELING leest u welke zaken wij in de eerste 2 maanden na overlijden oppakken en deskundig en daadkrachtig voor u afwikkelen. ‎


Als nagenoeg alle administratieve formaliteiten rond het overlijden van uw partner zijn afgerond, ‎staan we stil bij de dag van morgen. ‎

In deze fase die wij DE ANDERE TOEKOMST noemen, organiseren wij oplossingen om ‎

eenzaamheid tegen te gaan en zelfstandigheid te bevorderen. U staat er niet alleen voor, wij begeleiden u om de draad weer op te pikken.‎


Het thema verhuizen is een onderwerp dat vaak sneller op de agenda komt dan aanvankelijk verwacht. Het zich niet meer veilig voelen in de huidige woning is hier de belangrijkste reden van. Nabestaandenzorg Limburg regelt voor u het gehele traject, van verkoop huidige woning tot het inrichten van de nieuwe zorgwoning. ‎

Klik voor een overzicht van onze diensten op DE NIEUWE WONING.‎

KOSTEN EN VERGOEDINGEN

 • Tijdens de fasen HET NADEREND AFSCHEID en DE ANDERE TOEKOMST werken wij op uurbasis tegen een tarief van € 39,50.

 

 • Voor de trajecten EMOTIE EN ZAKELIJKE AFWIKKELING en DE NIEUWE WONING ontvangt u ‎vrijblijvend een offerte op maat. ‎

 

 • Het is mogelijk dat een deel van onze dienstverlening wordt vergoed door uw verzekering of gemeente. Dat is afhankelijk van de polis van uw ziektekosten- of uitvaartverzekering en ‎de voorwaarden die de WMO binnen uw gemeente stelt. ‎Of u eventueel voor een vergoeding in aanmerking komt kunnen wij voor u onderzoeken.‎

 

 • Natuurlijk hoeven niet alle trajecten doorlopen te worden.


4 FASEN IN NABESTAAN

HET NADEREND AFSCHEID

Onder het naderend afscheid verstaan wij twee verschillende momenten van afscheid nemen. ‎Het afscheid dat in de laatste weken nadert als gevolg van ouderdom of het einde van ziekteproces. Of het afscheid in de zin van de uitvaartceremonie die nog moet gaan plaatsvinden. ‎

 

De laatste weken

Hoe pijnlijk deze periode ook is, je hebt nog de kans om afscheid van elkaar te nemen.‎

Een moment om stil te staan bij later, ook dat is zorgen voor elkaar.‎

 

We kunnen u in deze periode bijstaan om gesprekken te begeleiden, waarbij we ook persoonlijke en gevoelige onderwerpen niet uit de weg hoeven gaan.

Wie zou uw partner bijvoorbeeld nog ‎graag willen spreken en met welke boodschap?

Maar ook vragen over; Uw financiële situatie als u ‎alleen komt te staan, de inhoud van het levenstestament of bijzondere wensen rondom de uitvaart.‎

 

Als onafhankelijke gesprekspartner zien we er op toe dat alle belangrijke vragen op tafel komen,‎ zodat u later niet met twijfels en vragen achter blijft.‎

 

De uitvaartceremonie

Een uitvaartceremonie zelf is niet alleen een moment van afscheid nemen. Het is ook het moment om stil te staan bij het levensverhaal van je partner en de herinneringen die geboren gaan worden. ‎

 

Maar, hoe oneervol het ook klinkt, het organiseren van een uitvaart draait vooral om het in hoog tempo nemen van vele beslissingen. Beslissingen die niet alleen zakelijk van aard zijn. Zo zullen ‎tijdens het voorbereiden van een persoonlijke en bijzondere uitvaart juist vele creatieve besluiten genomen moeten worden.‎

 

In de NabestaandenKompasKaart die u via de contactpagina kunt opvragen, staat in de  ‎rubriek Laatste Wens een overzicht van mogelijke aandachtspunten die aan een uitvaartdienst verbonden zijn. In de uitvoering van al deze onderwerpen kunnen wij u bijstaan, al dan niet in samenwerking met een uitvaartondernemer.‎

 

Kosten

Zowel voor de gesprekken tijdens het einde van een ziekteproces als in de begeleiding van de ‎uitvaart werken wij op uurbasis tegen een tarief ad € 39,50‎.

DE ANDERE TOEKOMST

De uitvaart is al enige tijd achter de rug, het wordt stiller om je heen. De toekomst die je

voor ogen had bestaat niet meer, maar dat betekent niet dat er geen toekomst meer is.‎

Het is alleen een andere toekomst. ‎

 

Het team dat jullie samen vormden is uit elkaar gehaald. Taken zullen opnieuw verdeeld moeten worden en ook de dagindeling krijgt een andere agenda. Of gaat u vanaf nu alles zelf en alleen ‎doen? Wij begeleiden u nieuwe paden te bewandelen en het levensritme weer terug te vinden.‎

 

Om uw nieuwe levenssituatie volledig en gestructureerd in beeld te brengen, werken wij met het Nabestaandenkompas. Aan de hand van dit model onderzoeken wij per rubriek de verschillende aandachtsgebieden en hun prioriteiten.  ‎

 

Met de uitkomst van dit onderzoek gaan we vervolgens samen aan de slag. Dat kunnen

meerdere onderwerpen zijn, maar het kan ook over slechts één thema gaan.‎ We bepalen samen de doelen en zetten samen de koers uit.‎

 

In de NabestaandenzorgKompasKaart die u via de contactpagina kunt opvragen, worden alle aandachtsgebieden per rubriek weergegeven. Een volledige uitwerking van deze kaart maakt standaard onderdeel uit van het PERSOONLIJK NABESTAANDENDOSSIER.


Kosten

In de fase de Andere Toekomst werken wij op uurbasis tegen een tarief van € 39,50.

Bij projecten met een duidelijk einddoel kunnen we op verzoek ook een offerte uitbrengen.

EMOTIE EN ZAKELIJKE AFWIKKELING

De uitvaart heeft net plaatsgevonden, alles is nog zo onwerkelijk. Verdriet delen en mensen om je heen die luisteren, zijn de enige behoeften die je hebt.‎


Aandacht voor uw emotie en u afschermen voor alle zakelijke beslommeringen, dat staat voor ons in de komende twee maanden centraal. De regie over alle administratieve, financiële en ‎juridische zaken nemen wij in handen. Maar ook de huishoudelijke taken worden door ons ‎gecoördineerd. We gaan planmatig en doortastend te werk en alles wordt schriftelijk vastgelegd.‎


Wat wij voor u gaan regelen in deze 2 maanden:


 • Intensieve service ook buiten kantooruren, spin-in-het-web-functie.‎


 • Planning weekagenda en huishoudelijke hulp waaronder maaltijden- en boodschappenservice.‎


 • Financiële en praktische afwikkeling van uitvaart in samenspraak met de ‎uitvaartorganisatie/verzekering.‎


 • Analyse van totale financiële administratie en omzetten/ aanpassen van alle lopende contracten ‎en overeenkomsten.‎


 • In gesprek met Notaris en Bank inzake afwikkeling testament en actuele vermogensstatus.‎


 • In gesprek met bestaande en nieuwe zorgaanbieders afhankelijk van uw gezondheidshistorie.‎


 • Beantwoorden van alle vragen en onduidelijkheden waarmee u in deze periode geconfronteerd ‎wordt.

Kosten

Voor deze periode van 2 maanden ontvangt u van ons een vrijblijvende offerte met een vaste totaalprijs.‎ Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Deze prijs is inclusief alle huisbezoeken, kantooruren, ‎materiaal- en reiskosten.

DE NIEUWE WONING

Dit thema kan onvoorzien snel op de agenda komen. Het zich niet meer veilig voelen in de ‎

huidige woning is hier de belangrijkste reden van. ‎

Maar ook een onverwacht snelle achteruitgang in gezondheid is dikwijls de oorzaak.‎


Om u een indruk te geven van onze dienstverlening in deze fase, benoemen we per situatie een aantal specifieke taken. Van verkoop boerenhoeve tot verhuizing naar huurwoning, ‎zorginstelling of een nieuwbouw koopappartement:

Wij regelen het hele traject, van Adverteren tot Zorgbehandelplan.‎


Kosten

Voor de fase de NIEUWE WONING ontvangt u vrijblijvend een gedetailleerde offerte.


Verkoop eigen woning :‎

 • Adverteren via verkoopmakelaar‎
 • Beoordelen Voorlopig Verkoopcontract‎   
 • Woning leeg ‎opleveren


Aankoop nieuwe woning :

 • Begeleiden prijsonderhandelingen
 • Afsluiten nieuwe financiering   
 • Bouwoverleg aannemer ‎


Verhuizen naar huurwoning :

 • Inschrijven woningbouwverenigingen
 • ‎Huurtoeslag aanvragen ‎‎
 • Inrichten en stofferen nieuwe woning


Verhuizen naar zorginstelling :

 • Aanvraag WLZ-indicatie bij CIZ
 • Administratieve verhuizing
 • Evalueren Zorgbehandelplan


PERSOONLIJK NABESTAANDENDOSSIER

Het Persoonlijke Nabestaandendossier bestaat uit twee delen; ‎


  Het Kerndossier

  Met dit dossier ontvangt u een compleet en glashelder beeld over uw nieuwe levenssituatie.‎

  Het verschaft niet alleen inzicht in uw financiële en juridische positie, uw hele dagelijks leven ‎wordt in kaart gebracht.‎ In dit dossier wordt de NabestaandenKompasKaart tot in detail uitgewerkt.‎


  Het dossier is ingedeeld in de volgende hoofdstukken:‎

                                                             1 - ‎PERSOONLIJK KOMPAS

                                                             2 - SAMEN AAN DE SLAG

                                                             3 - HET FINANCIELE HUISHOUDBOEK

                                                             4 - MIJN VERMOGEN

                                                             5 - BELASTING AANGIFTEN EN TOESLAGEN

                                                             6 - MIJN TOEKOMST WENSEN


  Nu uw partner er niet meer is, heeft u wellicht niemand meer die U in de laatste levensdagen kan bijstaan. In het laatste hoofdstuk mijn TOEKOMST WENSEN wordt uw wil helder en juridisch vastgelegd. Zo worden betrokkenen op de hoogte gebracht over uw laatste levenswensen, zodat deze ook opgevolgd kunnen worden.

  ‎Nabestaandenzorg Limburg ziet er op toe dat uw wensen gerespecteerd worden.  Het Gegevensdossier

  Het gegevensdossier bestaat uit een aantal ordners waarin alle lopende overeenkomsten en contracten, factureren en correspondentie per rubriek worden opgeslagen.‎ In de praktijk bestaat het gegevensdossier uit gemiddeld 3 ordners.‎


  Om dit dossier te formeren worden alle aanwezige documenten en bestanden gesorteerd en ‎inhoudelijk beoordeeld. Vervolgens wordt er een legenda opgesteld en worden alle actuele en geldige documenten opgeborgen. ‎De niet actuele en verlopen papieren worden opgeslagen in een archief box. ‎  Kosten

  De kosten voor het samenstellen van het Persoonlijk Nabestaandendossier zijn afhankelijk van ‎de complexiteit van de financiële administratie en in welke mate het gegevensbeheer op orde is.‎ Na het kennismakingsgesprek ontvangt u een vrijblijvende offerte voor dit complete dossier.‎


  CONTACT

  Kantoor   

        

  Mobiel   


  E-mail


  Postadres


  KVK        


  BTW         

  046 - 437 17 39


  06 - 462 72 664


  info@nabestaandenzorglimburg.nl


  Wijngaardstraat 3  6181 GD  Elsloo (L)


  54037808


  NL 8511 28804 BO

  STEL VRIJBLIJVEND UW VRAAG

  Mevr.
  Dhr.
   
   
   
   
   
  Neem met mij contact op voor het maken van een Kennismakingsafspraak
  Per mail wens ik de NabestaandenKompasKaart te ontvangen
  Per post wens ik de NabestaandenKompasKaart te ontvangen