ONZE DIENSTVERLENING

ONZE VISIE

Het overlijden van je partner is een van de meest aangrijpende gebeurtenissen in het leven. ‎Je wordt geconfronteerd met een groot verlies en tegelijkertijd moet er een berg aan ‎beslissingen genomen worden. ‎De uitvaart volgt snel en gaat als een film aan je voorbij.

Als dan na enkele weken de meeste ‎zakelijke formaliteiten zijn afgehandeld en iedereen weer zijn eigen weg gaat, ‎kom je tot het besef: ...... vanaf nu sta ik er helemaal alleen voor.‎


Nabestaandenzorg Limburg onderkent de tegenslag en de ingrijpende gevolgen van het ‎verliezen van je partner. Om nabestaanden in alle mogelijke vragen en omstandigheden bij te kunnen staan, ‎werken wij volgens het NabestaandenKompas. Een werkwijze zelf door ons ontwikkeld en gebaseerd op een brede praktijkervaring sinds 2012. ‎


In het NabestaandenKompas staat het belang van onze cliënt centraal en overzien we alle facetten van de nieuwe levenssituatie. We gaan daarin niet automatisch uit van de zelfredzaamheid van onze ‎cliënten. Wij begeleiden maar kunnen afhankelijk van de omgeving ook een volledige regierol vervullen.


Voor mensen met een beperkte familie- of kennissenkring is het programma van Nabestaandenzorg Limburg de basis voor een stabiele toekomst.‎

DE KENNISMAKING

Wanneer u CONTACT opneemt komen wij bij u langs voor een kennismakingsgesprek.‎ Belangrijkste doel van dit gesprek is om te voelen of het tussen ons klikt en u bereid bent ons in vertrouwen te nemen.‎


Wij luisteren naar uw verhaal en alle mogelijke vragen die u ongerust maken. Vormen ons een totaalbeeld over uw situatie en leggen duidelijk uit hoe wij u graag zouden willen begeleiden. ‎Vanzelfsprekend mogen er ook andere dierbaren/ ondersteuners bij het gesprek aanwezig zijn.‎ We vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt.


Aan het gesprek zitten geen kosten of verplichtingen, geheel vrijblijvend dus!

DE 4 FASEN IN NABESTAAN

Onze dienstverlening hoeft niet pas te beginnen na overlijden. Bij een ziekteproces kunnen we ook in de weken voorafgaand aan het afscheid een ondersteunende rol bieden. Waarom zou je ‎nabestaanden achterlaten met vragen en twijfels, als deze bij leven nog beantwoord kunnen ‎worden? 

HET NADEREND AFSCHEID beschrijft de rol die we in de fase voor het overlijden en in het begeleiden van de uitvaart kunnen vervullen.‎


Vrijwel daags na de uitvaart eisen tal van praktische en financiële onderwerpen hun aandacht.‎ Echter is het voor nabestaanden nagenoeg onmogelijk in deze periode de regie in handen te ‎houden en zaken correct af te handelen. ‎

Onder EMOTIE EN ZAKELIJKE AFWIKKELING leest u welke zaken wij in de eerste 2 maanden na overlijden oppakken en deskundig en daadkrachtig voor u afwikkelen. ‎


Als nagenoeg alle administratieve formaliteiten rond het overlijden van uw partner zijn afgerond, ‎staan we stil  bij de dag van morgen. ‎

In deze fase die wij DE ANDERE TOEKOMST noemen, organiseren wij oplossingen om ‎

eenzaamheid tegen te gaan en zelfstandigheid te bevorderen.U staat er niet alleen voor, ‎wij begeleiden u om de draad weer op te pikken.‎


Het thema verhuizen is een onderwerp dat vaak sneller op de agenda komt dan aanvankelijk verwacht. Het zich niet meer veilig voelen in de huidige woning is hier de belangrijkste reden van. Nabestaandenzorg Limburg regelt voor u het gehele traject, van verkoop huidige woning tot het inrichten van de nieuwe zorgwoning. ‎

Klik voor een overzicht van onze diensten op DE NIEUWE WONING.

KOSTEN EN VERGOEDINGEN

  • Tijdens de fasen HET NADEREND AFSCHEID en DE ANDERE TOEKOMST werken wij op uurbasis tegen een tarief van € 39,50.


  • Voor de trajecten EMOTIE EN ZAKELIJKE AFWIKKELING en DE NIEUWE WONING ontvangt u ‎vrijblijvend een offerte op maat. ‎


  • Het is mogelijk dat een deel van onze dienstverlening wordt vergoed door uw verzekering of gemeente. Dat is afhankelijk van de polis van uw ziektekosten- of uitvaartverzekering en ‎de voorwaarden die de WMO binnen uw gemeente stelt. ‎Of u eventueel voor een vergoeding in aanmerking komt kunnen wij voor u onderzoeken.‎


  • Natuurlijk hoeven niet alle trajecten doorlopen te worden.