ONZE AANPAK

ONZE AANPAK

Je partner (geestelijk) verliezen,

is misschien wel de meest aangrijpende gebeurtenis in je leven.


Totaal teruggeworpen tot je zelf, zou je de tijd het liefst bevriezen.

Je terugtrekken van alles wat er niet meer toe doet en zinloos lijkt.

Maar de wereld om je heen blijft niet stil staan en eist alertheid en antwoorden.

Antwoorden op vragen waarmee je nog nooit geconfronteerd bent en vaak ver afstaan van je vertrouwde leven.


Nabestaandenzorg Limburg onderkent de tegenslag en de ingrijpende gevolgen van het ‎verliezen van je partner. Om nabestaanden in alle mogelijke omstandigheden bij te kunnen staan, ‎werken wij volgens het NabestaandenKompas. Een concept zelf door ons ontwikkeld en gebaseerd op een brede praktijkervaring sinds 2012.


In het NabestaandenKompas staat het belang van onze cliënt centraal en overzien we alle fasen van de nieuwe levenssituatie. We gaan daarbij niet automatisch uit van de zelfredzaamheid van onze ‎cliënten. Wij zijn gewend om een volledige regie rol op ons te nemen, maar begeleiden per vraag of onderwerp kan natuurlijk ook.


Wij kunnen goed luisteren, maar regelen en verantwoording zijn de kenmerken die ons onderscheiden en uniek maken.


Vanuit ons beroepsgeheim zijn wij gewend discreet om te gaan ook in delicate zaken.

Vooral mensen met een beperkte familie- of kennissenkring loven onze aanpak. 

HET KENNISMAKINGSGESPREK


Wanneer u contact met ons opneemt,  komen wij persoonlijk vrijblijvend bij u langs voor een kennismakingsgesprek.‎ Belangrijkste doel van dit gesprek is om te voelen of het tussen ons klikt en u bereid bent ons in vertrouwen te nemen.‎


Wij luisteren naar uw verhaal en alle mogelijke vragen die u ongerust maken.

Nadat we ons een goed totaalbeeld over uw situatie gevormd hebben, leggen wij u helder uit wat onze mogelijkheden zijn en hoe wij u graag zouden willen begeleiden.


‎Vanzelfsprekend mogen ook dierbaren en ondersteuners bij het gesprek aanwezig zijn.‎

We vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt.

Aan het gesprek zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden.

HET PERSOONLIJK NABESTAANDENDOSSIER


Het opzetten van een volledige en betrouwbare financiële administratie kan noodzakeliljk zijn om inzicht te krijgen in uw toekomstige financiële positie.


In het persoonlijk nabestaandendossier brengen wij alle onderwerpen in beeld welke van direct invloed zijn op uw toekomstig besteedbaar inkomen. Een inkomen dat vaak achteruit gaat door het wegvallen van een AOW-deel en een verlaagde pensioensuitkering. Gaat een overlijdensrisicoverzekering uitkeren, dan is het van belang welke uitbetalingsschema met de verzekering wordt overeenkomen. Een te hoog gekozen bedrag kan namelijk onherroeppelijk leiden tot het vervallen van het recht op huur- en/of zorgtoeslag.


In het dossier komt er ook aandacht voor uw (levens)testament, codicillen, wilsbeschikkingen en mogelijk uw eigen afscheidswensen. Deze laatste onderwerpen maken het het persoonlijk nabestaandendossier ook een belangrijk naslagwerk voor uw nabestaanden.